logo
logo

Tarievenlijst Overlijdensrisico en inkomensbescherming

Voor de bemiddeling in overlijdensrisicoverzekeringen en inkomenbeschermers rekent Het bemiddelingsloket de volgende tarieven per polis:

Product

Onze kosten
(zonder marktscan)

Onze kosten
(met marktscan)

Overlijdensrisicoverzekering

€ 195,-

€ 245,-

Overlijdensrisicoverzekering
(i.c.m. met nieuwe hypotheek)

€ 50,-

 

Uitvaartverzekering

€ 245,-

 

Woonlastenbeschermer (AO/WW)
(particulier)

€ 245,-

€ 345,-

Arbeidsongeschiktheidverzekering
(mkb/zzp)

€ 395,-

€ 495,-

Arbeidsongeschiktheidverzekering
(particulier)

€ 395,-

€ 495,-

Overige vragen, extra begeleiding en nazorg

€ 85,- per uur

 

 

No cure no pay!
Het Bemiddelingsloket gelooft in haar eigen kracht als het gaat om het bemiddelen in overlijdensrisicoverzekeringen en inkomensbeschermers. Mochten wij niet succesvol zijn in onze bemiddeling, dan bent u ons geen kosten verschuldigd!

Na het afsluiten van uw verzekering

Ook na het afsluiten van uw verzekering kunt u bij ons terecht voor vragen over uw verzekering, mutaties of het indienen van claims. Hebt u echter (opnieuw) behoefte aan advies, dan verwijzen u naar uw adviseur. Als u weet wat u wilt, dan kunt u direct bij ons terecht. Het Bemiddelingsloket is ook uw aanspreekpunt voor en namens de aanbieders.