logo
logo

Tarievenlijst vermogen en pensioen

Voor de bemiddeling in vermogensopbouwproducten en (direct ingaande) pensioenproducten rekent Het bemiddelingsloket de volgende tarieven:

Vermogensopbouw

Onze kosten
(zonder marktscan)

Onze kosten
(met marktscan)

Spaarrekening  (direct opvraagbaar)

€ 100,-

 

Bankspaarrekening (garantie)

€ 145,-

€ 245,-

Bankspaarrekening (belegging)

€ 195,-

 

Spaarverzekering (garantie)

€ 145,-

€ 245,-

Lijfrenteverzekering (garantie)

€ 145,-

€ 245,-

Lijfrenterekening (belegging)

€ 195,-

Fiscale voortzetting bestaand product

€ 85,- per bestaand product, naast de kosten van bemiddeling  voor het nieuwe product

Overige vragen, extra begeleiding en nazorg

€ 85,- per uur

 

 

Uitkerend

Onze kosten
(zonder marktscan)

Onze kosten
(met marktscan)

Direct ingaande (lijf)rente (garantie)

€ 145,- + € 85,- per bestaand product

€ 245,- + € 85,- per bestaand product

Direct ingaande (lijf)rente (belegging)

€ 195,- + € 85,- per bestaand product

 

Direct ingaand pensioen (garantie)

€ 145,- + € 85,- per bestaand product

€ 245,- + € 85,- per bestaand product

Overige vragen, extra begeleiding en nazorg

€ 85,- per uur

 

Pensioen (werknemer-/werkgeversfeer)

Onze kosten

Implementatie pensioenregeling

Vanaf € 1.000,-

Aan- / afmelden deelnemers

€ 85,- (per mutatie)

Overige vragen, extra begeleiding en nazorg

€ 85,- per uur

Na het afsluiten van uw vermogensproduct

Ook na het afsluiten van uw (bank)spaarrekening of -verzekering kunt u bij ons terecht voor vragen over uw product of het doorgeven van mutaties. Hebt u echter (opnieuw) behoefte aan advies, dan verwijzen u naar uw adviseur. Als u weet wat u wilt, dan kunt u direct bij ons terecht. Het Bemiddelingsloket is ook uw aanspreekpunt voor en namens de aanbieders.