logo
logo

Aanvraagprocedure

Het Bemiddelingsloket heeft als doel om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden. Het bespreken van offertes en het beantwoorden van vragen en communicatie over de voortgang van uw dossier geschiedt daarom zo veel mogelijk via e-mail en telefoon. Daarnaast vragen wij u de gevraagde documenten zoveel mogelijk digitaal aan te leveren. Maar een afspraak tijdens kantooruren op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch behoort ook tot de mogelijkheden.


Procedure

Wij geven u graag vooraf inzicht in het proces dat wij met u doorlopen. Heeft u vragen over deze procedure, neemt u dan contact met ons op.

 1. Aanmelden
  U meldt zich aan via het aanmeldformulier. Zo weten wij wie u bent en naar welk product u opzoek bent. Daarbij kunt u direct aangeven of u uw adviseur wilt machtigen.
 2. Opdracht tot dienstverlening
  U ontvangt per e-mail een opdracht tot dienstverlening met vermelding van hetgeen u van ons mag verwachten, inclusief een prijsopgave. Indien u akkoord bent met ons voorstel, stuurt u de getekende opdracht tot dienstverlening toe, samen met een aantal documenten zoals een kopie van uw legitimatiebewijs, het adviesrapport en het inventarisatieformulier.
 3. Identificatie
  Indien uw adviseur bij ons bekend is, vragen wij hem uw identiteit te controleren. Indien dat niet mogelijk is, dan incasseren wij als afgeleide identificatie € 0,01 (één cent) van uw bankrekeningnummer. Indien dit is afgerond, gaan we voor u aan de slag.
 4. Marktscan (facultatief)
  Aan de hand van het adviesrapport en het inventarisatieformulier maken wij een marktscan om invulling te geven aan het advies. Deze marktscan bespreken wij met u. Als u reeds weet welke product u wilt, is het maken van een marktscan niet nodig. U bespaart daardoor op uw kosten!
 5. Offerte
  Op basis van de markscan maken wij de offerte(s) op en mailen deze naar u toe. Zo nodig bespreken wij deze met u.
 6. Acceptatie en completering
  Indien u akkoord bent met de aanbieding vragen wij u om de aanbieding te accepteren en deze tijdig naar ons toe te sturen. Vervolgens stuurt u ons de gevraagde aanvullende documenten op. Wij controleren deze en stemmen dit af met de bank of verzekeraar.
 7. Controle
  Tot slot controleren wij of alle producten op de juiste wijze tot stand zijn gekomen
 8. Facturatie
  Ter afronding van de opdracht ontvangt u van ons een nota voor onze dienstverlening.

Kennismaking kost geen geld!
Voordat we samen het traject aangaan is het belangrijk dat u een goed gevoel bij en vertrouwen heeft in ons en dat u zeker weet dat we elkaar goed begrijpen! Als u dat gevoel niet heeft aan het begin van het traject, dan kunt u de opdracht annuleren door ons een e-mail te sturen.

Als u voor stap 4 besluit om geen gebruik meer te maken van onze dienstverlening, dan brengen wij u geen kosten in rekening. Annuleert later dan brengen wij de gewerkte uren bij u in rekening.


Onze kosten
De hoogte van onze nota is niet alleen afhankelijk van het soort product, maar ook van de diensten waarvan u gebruik maakt. Voor de bemiddeling vragen wij een vast bedrag per product. Dit bedrag is voor iedere klant gelijk. In dit bedrag zitten de kosten voor het opstellen van de offerte, het telefonisch bespreken van de offerte, het verzorgen van het aanvraagformulier, het verwerken van stukken en de beoordeling hiervan alsmede de communicatie met de bank of verzekeraar. Maakt u geen gebruik van de marktscan, dan ontvangt u een korting.

Omdat niet iedere consument behoefte heeft aan evenveel begeleiding en toelichting berekenen wij extra werkzaamheden door op basis van werkelijk besteden uren. Hieronder valt bijvoorbeeld het bespreken van offertes op kantoor, het (extra) opvragen van documenten via andere partijen dan u zelf of het instrueren van andere partijen waar u producten bij afneemt. U heeft dus invloed op de hoogte van onze kosten!


Wanneer bent u ons kosten verschuldigd?
Onze kosten brengen wij na afronding van de opdracht bij u in rekening. U ontvangt hiervoor een nota. Deze nota dient u binnen 2 weken na uitreiking te betalen. In sommige situaties, bijvoorbeeld in geval van een nieuwe hypotheek, geven wij u uitstel van betaling tot aan passeerdatum. Indien mogelijk verrekenen onze kosten in dat geval via de notarisafrekening.

No cure no pay!
Het Bemiddelingsloket gelooft in haar eigen kracht als het gaat om het bemiddelen in financiële producten. Mochten wij niet succesvol zijn in het bemiddelen, dan bent u ons geen kosten verschuldigd. In onze opdracht tot dienstverlening staat dit exact beschreven!

Per productgroep hebben wij een overzicht gemaakt van onze kosten. Heeft u een specifieke vraag of opdracht, vraag ons dan om een offerte op maat.

Klik hier voor een overzicht van onze prijzen

Stel uw vraag!

Stel gratis uw vraag aan één van onze specialisten.

Contact

Mijn Hypotheekdossier